Veidekke

Vi i MiljöProtector er stolte av å samarbeide med Veidekke, en av Skandinavias største entreprenører. Veidekke er engasjert i å redusere sin miljøpåvirkning, og det er derfor vi har inngått et samarbeid med dem for å bidra til dette målet.

Som en del av vårt samarbeid, tar vi imot PP05 plastavfall fra Veidekkes byggeplasser og bruker dette til å lage nye produkter. Dette samarbeidet er et flott eksempel på sirkulærøkonomi, der avfall blir til verdifulle ressurser.

MiljöProtector gjør sitt for å resirkulere plastavfall og produsere produkter som bidrar til å bevare ressurser og redusere avfallsmengden. Veidekkes engasjement for miljøet er en inspirasjon for oss, og vi er stolte av å samarbeide med en partner som har en lignende visjon.

Vårt felles mål om å ta vare på planeten vår gjennom bærekraftige tiltak er viktig for oss, og vi tror at dette samarbeidet kan være et eksempel til etterfølgelse for andre bedrifter og organisasjoner som ønsker å oppnå lignende mål.

Vi tror at samarbeidet mellom Veidekke og MiljöProtector kan være et forbilde for andre bedrifter og organisasjoner som ønsker å redusere sin miljøpåvirkning og samtidig skape verdier av ressursene som allerede finnes. Vi vil fortsette å arbeide sammen med Veidekke og andre partnere for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.