Betingelser og vilkår

GENERELT

 

Velkommen til MiljöProtector og vår nettside, miljoprotector.com. Disse vilkårene og betingelsene ("vilkår") gjelder når du som forbruker ("du"), bestiller gjennom miljoprotector.com og tilknyttede sider ("Nettstedet" eller "siden"). Betingelsene er en avtale mellom deg og miljoprotector, organisasjonsnummer 928 164 241 ("miljoprotector" eller "vi").

 

Betingelsene er bare aktuelle for deg som forbruker når en ordre er plassert gjennom nettstedet. Vi ber om at du nøye leser vilkårene før videre bruk av nettstedet.

 

Ved å gjøre innkjøp fra, og bruke nettstedet, godtar du følgende vilkår og betingelser.

 

For å bestille produkter via nettstedet, må du være minst 18 år gammel, eller ha din foresattes samtykke fra forhåndsgodkjenning.

MiljöProtector forbeholder seg retten til å avvise enhver ordre som er lagt inn av andre enn forbrukere og ordrer som ikke er i samsvar med MiljöProtector forretningsprinsipper og disse vilkårene.

MiljöProtector er ikke ansvarlig for feil i bilder, produktbeskrivelsen eller tekniske spesifikasjoner, feil priser og prisjusteringer , eller unøyaktig informasjon om hvorvidt en vare er på lager. MiljöProtector vil prøve sitt beste å umiddelbart korrigere slike feil, endre eller oppdatere feil informasjon. Hvis feil pris er angitt for en vare som du har bestilt, vil vi varsle deg om dette og vente på godkjenning av den korrigerte prisen før vi fortsetter med ordren. Alle bildene på nettsiden er illustrasjoner. Slike illustrasjoner er ikke alltid produktets nøyaktig utseende, funksjoner eller opprinnelse.

Du erkjenner og samtykker i at produktbilder og produktbeskrivelser gitt på nettstedet kun er gitt til informasjonsformål, og at slike bilder og produktbeskrivelser kanskje ikke er representative for alle spesifikasjonene til hvert produkt. Dessuten kan farger og størrelser være forskjellige på grunn av skjermene, maskinvaren og programvaren (inkludert innstillinger derav) som brukes av forbrukeren.

Ved å bestille produkter via nettstedet, bekrefter du at du fullt ut forstår, samtykker og overholder disse vilkårene, og at du har forstått all informasjonen som ble gitt under kjøpsprosedyren.

 

Bestilling av produkter


Miljoprotector selger produktene som vises på nettstedet på det tidspunktet når hver ordre sendes inn av en forbruker.

Produkter kan bestilles ved å fullføre kassen. Når utsjekkingsprosessen er fullført, vil vi bekrefte at en ordre er mottatt på riktig måte ved å sende en e-postmelding til adressen gitt av forbrukeren ("Ordrebekreftelse"). Bestillingsbekreftelsen vil inneholde en spesifikasjon av de bestilte produktene, hovedegenskapene til produktene, detaljert informasjon om pris, betalingsbetingelser, returrett og fraktkostnader, en PDF-kopi av gjeldende versjon av disse vilkårene og et sammendragsdokument om forbrukerens angrerett.

Hvis du merker feil data i ordrebekreftelsen, må du varsle oss uten unødig forsinkelse.

Vi vil ikke behandle ufullstendige eller uriktige bestillinger eller ordrer angående produkter som ikke lenger er tilgjengelige. Hvis vi ikke behandler en ordre, vil vi varsle deg via e-post og spesifisere årsakene til denne. Hvis bestillingen er plassert og betaling er utført for produkter som ikke lenger er tilgjengelige, vil vi refundere beløpet som er betalt for de bestilte produktene uten unødig forsinkelse.

 

Pris og betaling


Alle priser som er oppgitt på nettstedet er inkludert moms og annen gjeldende omsetningsavgift om du skal ha varen levert i Norge.

Betaling av bestilte produkter kan gjøres ved å bruke en av betalingsmetodene som tilbys fra tid til annen på nettstedet.


Vær oppmerksom på at betalingsmetodene som tilbys på nettstedet leveres av tredjeparts betalingstjenesteleverandører, og at bruken av slike tredjeparts betalingstjenester er underlagt slike betalingstjenesteleverandørers vilkår for bruk. Forsikre deg om at du forstår og samtykker i alle gjeldende vilkår og betingelser for bruk av den valgte betalingstjenesten før du bruker slike tredjeparts betalingstjenester.

 

Leveransene


Bestilte produkter vil bli levert til den adressen som forbrukeren angir i bestillingen. For mer informasjon om leveranser, vennligst kontakt vår kundesupport på miljoprotector@gmail.comVed mottak av produkter skal du bekrefte at:


antall og kjennetegn på de leverte produktene tilsvarer informasjonen som er angitt i pakken. og at emballasjen er intakt, uendret og verken skadet eller våt.


Hvis du oppdager skade på emballasjen eller produktet, avvik i antall varer eller i indikasjonene i leveringsbrevet, må du varsle oss om dette skriftlig, rapportere om slike skader eller avvik i følgeseddelen som skal returneres til leveringsselskapet.

 

Juridisk angrerett

Vær oppmerksom på at du har en lovlig rett til å trekke deg fra ethvert kjøp av produkter (av en eller annen grunn, uten straff og uten å måtte gi noen forklaring) innen fjorten (14) dager fra leveringsdatoen for produktene.

For å utøve angreretten tar du kontakt med oss ved å sende mail til "miljoprotector@gmail.com".

Hvis du utøver din angrerett, skal du sende varene tilbake til oss innen fjorten (14) dager fra datoen da du varslet oss om at du ønsker å utøve din angrerett.

Returnerte produkter skal returneres sammen med originalemballasjen (inkludert emballasjematerialer og eventuelle dokumenter, tilbehør, etiketter osv.).

Vær oppmerksom på at du vil være ansvarlig for å betale leveringskostnadene for retur av produktene, og bære risikoen i forbindelse med returfrakten. For å unngå tvil, aksepterer vi ikke noe ansvar for produkter som er skadet, stjålet eller mistet under transport, eller i alle fall i forhold til slike produkters returforsendelse.

Hvis du utøver din angrerett, vil vi tilbakebetale hele beløpet som er betalt for de returnerte produktene, innen fjorten (14) dager fra utmeldingsdatoen. Vær oppmerksom på at vi kan holde tilbake refusjonen til produktene er mottatt på riktig måte av oss eller til du kan demonstrere at produktene har blitt returnert riktig, uansett dato er tidligere.

Med mindre annet er avtalt, vil refusjoner bli tilbakebetalt med de samme betalingsmidlene som ble brukt i den innledende transaksjonen. For å unngå tvil, vil ingen beløp belastes i forhold til refusjonen.

Når returnerte produkter er mottatt av oss, vil vi bekrefte at de returnerte produktene stemmer overens med vilkårene og betingelsene som er angitt i dette avsnittet. Hvis resultatene av slik bekreftelse er negative, vil vi varsle deg via e-post og varsle deg om beløpet som vi vil trekke fra beløpet som skal tilbakebetales, med mindre du velger å få produktene sendt tilbake til deg (for din egen kostnad) i de samme forholdene der de ble returnert.

I tilfelle at angreretten blir tapt, sender vi tilbake det kjøpte produktet, og belaster de relevante leveringskostnadene, og hvis allerede tilbakebetalt, prisen på produktet.

EIERSKAP

 

Alle produkter forblir MiljöProtector sine til full betaling er mottatt. Alle forsøk på svindel vil bli rapportert til politiet. MiljöProtector har rett til å avbryte et kjøp om svindel mistenkes.

 

Defekte produkter

Din bestilling av produkter er underlagt obligatorisk lovgivning om forbrukerbeskyttelse. Som sådan kan du (avhengig av omstendighetene) ha rett til å returnere mangelfulle produkter og be om at slike produkter blir reparert, erstattet eller refundert. Du kan også ha rett til å si opp kjøpsavtalen, kreve prisavslag og kreve erstatning for skader.

Vær oppmerksom på at du må varsle oss om eventuelle mangler innen rimelig tid fra merke til feilen, men senest tre (3) år fra datoen da du mottok produktet. Vi anbefaler at du varsler oss om feil så snart som mulig og minst innen to (2) måneder fra datoen da du la merke til feilen.

For å muliggjøre vår undersøkelse av mangelen, kan vi be om en beskrivelse av mangelen og hvordan feilen oppstod. Du kan også bli bedt om å fremlegge visuelle bevis i form av bilder eller videoer for tydelig å vise feilen.

Hvis du må returnere mangelfulle produkter, ta kontakt med oss via mail eller bruk returskjema som ligger ute på nettstedet.

Hvis vår undersøkelse viser at produktet var mangelfull, refunderer vi deg for de rimelige kostnadene og utgiftene du har pådratt deg for returfrakten.
Hvis du ber om at et ikke-mangelfullt produkt skal repareres, erstattes eller refunderes, og vi konkluderer med at produktet har vært:


misbrukt, misbrukt eller utsatt for omsorgssvikt, feil eller utilstrekkelig pleie, uforsiktighet, skade eller unormale forhold;

involvert i ulykker eller ødelagt på grunn av et feil forsøk på endring eller reparasjon; 

brukt i strid med gjeldende manualer eller instruksjoner for produktet; eller

forverret seg ved normal slitasje, etter levering av oss.
Vi kan (etter vårt skjønn) bestemme oss for å ikke reparere, erstatte eller refundere deg for produktet og kreve at du betaler rimelige leveringskostnader og servicekostnader og belaster dette beløpet til betalingsmåten du oppga da du la inn bestillingen. I den grad loven tillater det, skal vi ikke være ansvarlig overfor deg for tap, forpliktelser, kostnader, skader, kostnader eller utgifter som oppstår på grunn av forespørselen om å reparere, erstatte eller refundere et slikt mangelfullt produkt.

 

Endringer

Disse vilkårene kan endres fra tid til annen på grunn av nye lover og regler eller andre årsaker. Eventuelle nye vilkår skal være gjeldende fra datoen for publiseringen på nettstedet.

For å unngå tvil, vil ikke endringer påvirke ordre som er bekreftet av oss før ikrafttredelsesdatoen for nye eller endrede vilkår og betingelser.

Vær oppmerksom på at vi ikke forplikter oss til å arkivere historiske versjoner av disse vilkårene. Som sådan anbefaler vi at du lagrer og skriver ut en kopi av disse vilkårene ved hver bestilling via nettstedet.

Hvis du har spørsmål eller klager, kan du kontakte MiljöProtector på miljoprotector@gmail.com og vi vil først og fremst løse eventuelle problemer på den lette og riktige måten for å unngå eventuelle situasjoner. Vi vil gjøre det som er best for våre kunder i dei fleste situasjoner. Så ikke vær redd for å ta kontakt om produktet er skadet, ødelagt, skuffende etc... Vi ønsker alltid blide kunder og tilbakemelding.

SELSKAPET

MiljöProtector 

Fabnaveien 1

4325 Sandnes

NORGE

 

E-mail: miljoprotector@gmail.com

Se siden "Kontakt oss" for mer kontaktinformajson. 

 

Disse vilkårene ble sist oppdatert den 03-12-2021