Novo Nordisk

MiljöProtector og Novo Nordisk samarbeidet om å finne en innovativ måte å resirkulere plastavfall og bruke det til å produsere nyttige produkter. MiljöProtector resirkulerte mer enn 10 kg PP05 plastavfall og brukte det til å produsere mobildeksler, som Novo Nordisk nå bruker i hverdagen.

Novo Nordisk er en ledende produsent av insulin og andre produkter og tjenester relatert til diabetesbehandling og helseomsorg. Som en del av sin bærekraftstrategi, arbeider Novo Nordisk aktivt for å minimere selskapets miljøavtrykk og finne innovative måter å fremme bærekraftig praksis på.

Ved å samarbeide med Novo Nordisk kunne vi resirkulere plastavfall og produsere mobildeksler som Novo Nordisk kunne bruke, i stedet for å la avfallet gå til spille.

Samarbeidet mellom MiljöProtector og Novo Nordisk viser hvordan bedrifter kan jobbe sammen for å finne innovative måter å fremme bærekraftig praksis på. Ved å resirkulere plastavfall og bruke det til å produsere nyttige produkter, kan bedrifter redusere sitt miljøavtrykk og fremme sirkulær økonomi.